KAJSENBORG
 
 Email for mere info

kajsenborg@gmail.com

OBS OBS OBS

Interesseret i den Spanske Vandhund, skriv til

 

perrodehelle@gmail.com

 
Kennel Kajsenborg v/ Tenna Grenaae
Lav din egen hjemmeside med mono.net