KAJSENBORG
 
Danish Junior Champion

Danish Jubelee junior winner 2017

H.C. Anderson Junior Winner 2017

Luxemburg Junior Champion

Benelux Junior Winner 2017
 

Torakiki

 
Kennel Kajsenborg v/ Tenna Grenaae, cvr-nr. 33021178. Copyrights
Lav din egen hjemmeside med mono.net