KAJSENBORG
 
 

Velkommen til
Kennel Perro De Helle

Kontakt Helle Grenaae

perrodehelle@gmail.com

41692222

Helle og Tenna deler hundene op.
Helle har fået nyt navn, med Vandhundene i focus.
Fremad rettet, vil største delen af Vandhundene fra Granaae famlilen,
komme med navnet .....Perro De Helle.....

Tenna vil køre Kajsenborg's navnet videre, med Terrierne i focus.

 
Kennel Kajsenborg v/ Tenna Grenaae
Lav din egen hjemmeside med mono.net