KAJSENBORG
 
 

Kennel Perro De Helle
Helle Grenaae ( Karise )

  Kennel Kajsenborg's
Tenna Grenaae ( Høsten, Haslev )


 

41692222 (Helle)
60740078 (Tenna)


 kajsenborgs@gmail.com (Helle)

kajsenborg@gmail.com (Tenna)

 
Kennel Kajsenborg v/ Tenna Grenaae
Lav din egen hjemmeside med mono.net